Отговор на Петър Курумбашев до Българската стопанска камара
Секция: БЪЛГАРИЯ
03 Май 2018 20:49
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Отговор на Петър Курумбашев до Българската стопанска камара

/КРОСС/ Уважаеми госпожи и господа,

 Категорично не приемам Вашето твърдение, че "в продължение на около година официалната позиция на българските евродепутати остава размита и неясна", тъй като, искам дебело да подчертая - то противоречи на фактите.

По моя инициатива, през октомври 2017 г., единодушно всички български представители в Европейския парламент приеха обща позиция относно законодателния пакет за мобилност в ЕС. Инициирахме и обща среща, заедно с румънските ни колеги, които също се присъединиха към тази позиция през декември 2017 г.

Отделно от това, многократно - както в пленарна зала, така и в рамките на заседанията на Комисията по транспорт и туризъм и в работни групи в Европейския парламент, съм отстоявал българския национален интерес и интереса на българските превозвачи - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20170517+ITEM-019+DOC+XML+V0//BG&language=bg&query=INTERV&detail=3-546-000. Изказването е от 17 май 2017 г. 

Не на последно място, като член на Комисията по транспорт и туризъм в ЕП внесох необходимите изменения по докладите, които са част от т.нар. "Пакет за мобилност", които бяха приподписани и от част от моите колеги, български представители в Европейския парламент.

Считам, че твърдението Ви е изключително некоректно, особено и с оглед на факта, че съм изразил позицията си много преди БСК да е била запозната с проблема. Не е коректно хора, които работят година и половина по темата, да бъдат атакувани по този начин публично - още повече с неверни факти.