Разработват ново Рамково споразумение за минималната работна заплата
Секция: ИКОНОМИКА
27 Юли 2018 17:53
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Разработват ново Рамково споразумение за минималната работна заплата

/КРОСС/ Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков се срещна с представители на национално представителните организации на работниците и служителите и на рабoтодателите, съобщиха от пресцентъра на социалното министерство, съобщи БНТ.

По време на разговора са били обсъдени по-нататъшните действия по изготвяне на Рамково споразумение за договаряне и определяне на минималната работна заплата и използването на други механизми за договаряне на цената на труда.

Срещата се е състояла днес в Министерството на труда и социалната политика. В разговора е участвала и заместник-министър Султанка Петрова и експерти на институцията. Социалните партньори са изразили становище, че е необходимо да се намерят по-ефективни инструменти за договаряне на минималните възнаграждения в различните икономически дейности.

Представителите на синдикалните и работодателските организации са се обединили около мнението, че това може да се случи чрез насърчаване на колективното трудово договаряне в предприятията и на браншово ниво с цел разширяване на неговия обхват.

В този контекст синдикалните организации са поставили въпроса за ратифициране от България на Конвенциите 151 и 154 на Международната организация на труда, които се отнасят за трудовите отношения в държавната служба и колективното трудово договаряне.

Министър Бисер Петков е представил информация за обсъжданите теми на неформалното заседание на министрите на ЕС по заетост и социална политика, което се състоя миналата седмица във Виена, Австрия. По време на форума е направен преглед на новите форми на заетост и влиянието на дигитализацията и роботизацията върху пазара и качеството на труда.

В тази връзка министър Петков е предложил социалните партньори да излъчат свои представители, които да анализират въздействието на тези нови тенденции и в България.

Следващата среща на Министерството на труда и социалната политика със социалните партньори ще се състои в началото на септември.