100-те дни на Сивия Кардинал Григор Господинов
Секция: Анализи
03 Август 2018 20:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
100-те дни на Сивия Кардинал Григор Господинов Григор Господинов - Гришата освободен от ДКХ

 

/КРОСС/ Сивият Кардинал в Държавната комисия по хазарт Григор Господинов- Гришата, е бил освободен днес по обед /03.08.2018г./ от заеманата от него длъжност.

Само преди три месеца бе настъпил звездният час за дълго стоялия в сянка директор на дирекцията, която раздава лицензите за хазарт. Той нескромно твърдеше, че е новият ефективен председател, а Филипова /Председател на ДКХ/ била само милото лице на комисията.

Неговите изявления и амбиции бяха действително подплатени с готвената структурна промяна в ДКХ, според която двете съществуващи дирекции ще бъдат слети в една, а Гришата беше сигурният нов ръководител на тази мега дирекция, която освен, че ще издава лицензи ще осъществява и текущ контрол на организаторите на хазартни игри.

На практика дирекцията ще се занимава с всичко в хазартния бранш, а нейният директор ще е „капу ди тути капи", а в ръцете му ще е съсредоточена огромна власт.

Добродушният на пръв поглед Господинов, бързо се вживя в новата си роля и започна да разпределя порционите в хазарта.

Фирми приближени до хазартния бос Мило Борисов бързо получиха дългоочаквани лицензи, а други като 365.bet изпаднаха в необяснимо забвение.

Но това е нищо в сравнение с последващите действия на Григор Господинов.

Дали от некомпетентност или от други подбуди Сивият Кардинал издаде лиценз на мъртвец!


Потъпкването на два закона е извършено с прякото участие на чиновника Григор Господинов. (Шеф на хазарта търгува с мъртъвци, 06.07.2018)

Той е директор на дирекцията към Държавната комисия по хазарта (ДКХ), която раздава лицензи."

Всички мнения и коментари бяха в посока „Силно миришеща корупция"! Нещо по-вече.
Заговори се за сезиране на прокуратурата и за наказателна отговорност.

Кой знае? Може би е въпрос на време.

И така, 100-те дни на Сивия Кардинал Григор Господинов свършиха, но ние продължаваме да следим темата!