Правителството одобри 16,1 млн. лв. допълнително за здравеопазване
Секция: Здраве
12 Септември 2018 15:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Правителството одобри 16,1 млн. лв. допълнително за здравеопазване

/КРОСС/ Правителството одобри допълнителни 16,1 млн. лв. за Министерството на здравеопазването за 2018 г. Средствата са предвидени за Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавните болници.

На НЗОК ще бъдат отпуснати 8 млн. лв., с които ще бъдат заплатени разходи за лекарствени продукти и дейности за здравно неосигурени лица. С допълнителните средства ще се осигури финансиране на дейностите, които по закон са определени като държавна отговорност.

Лечебните заведения ще получат 8,1 млн. лв., като парите ще бъдат изхарчени за ремонти и закупуване на дълготрайни материални активи.

От правителството съобщават още, че с допълнителното финансиране, държавните лечебни заведения ще оптимизират дейността си и ще реализират по-ефективни разходни политики в рамките на приходите, които генерират от медицинската дейност