НСИ: Ускоряване на икономическия растеж до 3,4% през първото тримесечие на годината
Секция: ИКОНОМИКА
15 Май 2019 12:31
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
НСИ: Ускоряване на икономическия растеж до 3,4% през първото тримесечие на годината

/КРОСС/ Брутният вътрешен продукт на България се повиши през първото третото тримесечие на 2019 година с 1,1% спрямо последното тримесечие на преходната година, когато нарасна с 0,8%, като на годишна база икономическият растеж се ускори до 3,4% от 3,2% в края на 2018-а, показва експресна оценка на Националния статистически институт (НСИ).

Това представлява най-солидното повишаване на БВП на тримесечна база от края на 2016 година насам, докато експанзията на годишна база се върна на нейното ниво от второто тримесечие на 2018-а година.

Според експресната оценка на НСИ за първото тримесечие на 2019 година брутният вътрешен продукт в номинално изражение възлиза на 23,884 млрд. лева, а реализираната добавена стойност е в размер на 20,301 млрд. лева.

Най-голям дял в БВП отново заема крайното потребление (цели 83,9% от БВП), което в стойностно изражение възлиза на 20,042 млрд. лева. През първото тримесечие на настоящата година бруто капиталообразуването е за 3,820 млрд. лева и формира 16,0% от БВП на страната.