Жертва сте винаги, когато се окаже...
Секция: Мисли и цитати
12 Юни 2019 06:16
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Жертва сте винаги, когато се окаже...

/КРОСС/ Жертва сте винаги, когато се окаже, че не контролирате живота си. Ключовата дума тук е КОНТРОЛ. Ако вие не дърпате конците, значи някой или нещо ви манипулира. Манипулацията може да има безброй различни форми.
Уейн Дайър