Повишение на киберпрестъпленията в България се отчита в Доклада за националната сигурност
Секция: БЪЛГАРИЯ
12 Септември 2019 09:12
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Повишение на киберпрестъпленията в България се отчита в Доклада за националната сигурност

/КРОСС/ Депутатите ще обсъдят Доклада за националната сигурност за 2018 година. В него се отчита повишение на честотата, обхвата и разнообразието на киберпрестъпленията в България. Друг вид заплахи за сигурността са свързани с миграционния натиск към страната, като през 2018 г. тенденцията за неговото намаляване се запазва.

Акцент е поставен върху влезлия в сила Антикорупционен закон, с който се е разширил кръгът от лицата, задължени да подават имуществени декларации. В борбата с тероризма се отправят препоръки за по-засилено сътрудничество на международно ниво.