Министър Аврамова: Проучваме алтернативни източници за водоснабдяване на Перник
Секция: ПОЛИТИКА
15 Ноември 2019 15:20
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министър Аврамова: Проучваме алтернативни източници за водоснабдяване на Перник

/КРОСС/ Проучваме алтернативни източници за водоснабдяване на Перник. Това каза пред журналисти в кулоарите на Народното събрание министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова. Тя съобщи, че се предприемат всички възможни комплексни мерки, за да се реши въпросът със захранването на града с вода.
Търсим варианти за използване на други водохващания, които не са на територията на ВиК - Перник. Към момента няма техническа възможност от друг язовир да се осигури вода за яз. „Студена", каза министърът. Има водни каптажи, стопанисвани от ВиК - Перник, които вече се включват като резервни източници за водоподаване.
Аврамова призова кмета на Перник да подпише възможно най-бързо заповедта за водния режим, защото всеки ден е важен. ВиК - Перник предлага щадящ режим за язовира и водопреносната мрежа, който е и удобен за населението.
Разчетът е водата да стигне до април, когато е следващото снеготопене. „За съжаление язовирът, който снабдява Перник, е проектиран и изпълнен като едногодишен, т.е. основният му приток е от снеготопене", посочи още Петя Аврамова и напомни, че през годината е имало малко валежи, което е създало проблема със снабдяването с питейна вода в града.
Има идея да се създаде възможност за взимане на вода от язовир „Долна Диканя", добави Петя Аврамова. Вече са взети проби от водата там и ако те покажат, че е годна за пиене, ще се пристъпи към технически мерки. За целта ще трябва да бъде направен проект и да се изпълнят строителни дейности, за свързване на язовир „Долна Диканя", помпена станция и водопровод.
„Комплексни са действията, предприети от МРРБ. В дългосрочен план проучваме и възможността да направим разделно водоснабдяване за промишлеността и за питейно-битови нужди на града", подчерта още регионалният министър.
На въпрос дали ще се потърси отговорност от директора на ВиК Перник, Петя Аврамова каза, че е по-важно всички да се съсредоточат върху справяне с кризата. Министърът напомни, че с нейна заповед е сформирана работна група в МРРБ, която да установи всички факти и данни, свързани с експлоатацията на яз. „Студена" от 1 януари т.г. Работната група ще е готова с доклада си през следващата седмица.