Северни птици превзеха езерото Сребърна
Секция: ЛЮБОПИТНО
14 Януари 2020 14:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Северни птици превзеха езерото Сребърна

/КРОСС/ Големи ята диви птици, които традиционно обитават северната част на Европа, зимуват тази година в биосферния резерват Сребърна.

Преброяването на водолюбивите птици, извършено през миналата седмица от екипи на РИОСВ в Русе, е установило струпване на   белочели и сиви гъски. Най-многобройните ята са отчетени от видовете лиски /водни кокошки/, голям корморан и ням лебед. Наблюдавани са също многобройни ята зеленоглави патици, сиви патици, каспийски чайки, патици-клопач и други.

Пъстрите ята от диви птици са избрали да  зимуват край българския участък на река Дунав заради мекото време и наличието на храна в поречието около езерото на пеликаните, обясняват орнитолозите.

В момента езерото „Сребърна" е покрито с тънък лед, който през деня се топи и многото размразени участъци по водното огледало позволяват на пернатите лесно да намират храна. Нивото на водния стълб при южния шлюз е 230 сантиметра и условията за живот на северните птици са добри.

Къдроглавите пеликани, които традиционно  живеят в резервата Сребърна, още не са пристигнали. Очаква се първите екземпляри от защитения вид да се върнат в колонията в края на зимата. Природозащитниците са  регистрирали отделни екзепляри, но масовото  гнездене още не е започнало.