Икономисти: Парите, които се отпускат сега за социално подпомагане, не са за сметка на бюджета
Секция: Анализи
18 Октомври 2020 11:40
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Икономисти: Парите, които се отпускат сега за социално подпомагане, не са за сметка на бюджета

/КРОСС/ Приоритетите на бюджета не са реалните приоритети на обществото. Това заяви макроикономистът проф. Ганчо Ганчев, който гостува в "Денят започва с Георги Любенов" заедно с икономиста от ИПИ Лъчезар Богданов.

Според професора, в страната се води деформирана социална политика, въпреки някои действия за подпомагане на хората на пенсиите и надбавките в условията на COVID криза.

Проф. Ганчев посочи, че успоредно с даването на пари има и орязване по други програми, за да не се нарушава балансът. Все пак, по думите му, социалните разходи у нас са много по-нисък дял от държавния бюджет в сравнение с другите страни в Европа и даването на надбавки не са израз на визия за бъдещо положително развитие в социален аспект.
Сегашните намерения за повишаване с 5% на всички пенсии, по негово мнение, са продиктувани от други политически мотиви. А що се отнася до детските надбавки - да, те трябва да се получават от всички семейства с деца.
Професорът е категоричен: имаме нужда от нова, цялостна стратегия за социално-икономическо развитие.

Лъчезар Богданов уточни, че парите, които се отпускат сега за социално подпомагане, не са за сметка на бюджета, а са пренасочени от едни в други мерки. В този смисъл не се правят нови разходи от бюджета и той се поддържа балансиран.

Икономистът подчерта, че правителството все още няма макроикономическа прогноза за следващата година, тъй като ситуацията след кризата с коронавируса е изключително сложна, каквато е и в другите европейски страни.

Лъчезар Богданов е съгласен, че е необходима ревизия на социално-икономическия модел, тъй като сега действащият не подпомага реално бедните.
Детските надбавки, както е показала в годините, не подпомагат раждаемостта, както и не изваждат голямата част от децата от бедността. Икономистът призова към целенасочени социални разходи и социална дейност, която да се извършва от мотивирани социални служители.

Двамата икономисти се обединиха около становището, че е необходимо да се стимулира модернизацията и дигитализацията на икономиката, както и на образованието.