Втората половина на човешкия живот
Секция: Мисли и цитати
25 Ноември 2020 06:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Втората половина на човешкия живот

/КРОСС/ Втората половина на човешкия живот обикновено се състои единствено от натрупаните през първата половина навици.

Достоевски