Усмивката, която даваш
Секция: Мисли и цитати
27 Ноември 2020 06:12
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Усмивката, която даваш

/КРОСС/ Усмивката, която даваш, е усмивката, която ще получиш.

Голди Хоун