Ковид кризата е засегнала заплатите в световен мащаб
Секция: ИКОНОМИКА
02 Декември 2020 17:10
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Ковид кризата е засегнала заплатите в световен мащаб

/КРОСС/ Пандемията от Ковид-19 е оказала натиск върху заплатите през първата половина на 2020-а и вероятно ще ги понижи значително в краткосрочна перспектива. Това е основният извод от публикувания днес доклад на Международната агенция на труда (МОТ), цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Световният доклад за заплатите на МОТ за първата половина на 2020-а сочи, че има натиск върху равнището им или върху повишението на средните заплати в две трети от страните, за които МОТ разполага с актуални данни.

В останалите страни средната заплата е нараснала леко, но това е изкуствено, защото отразява закриването на нископлатени работни места, отбелязват анализаторите.В близко бъдеще последиците от кризата, предизвикана от Ковид-19 върху икономиката и заетостта, вероятно ще доведат до огромен натиск към понижение на заплатите, прогнозират експертите на МОТ. Те препоръчват да се води адекватна политика на заплащане, която да се изработи в задълбочен и широк социален диалог, за да се даде отпор на последиците от кризата и да се подкрепи икономическото съживяване.

Докладът сочи още, че кризата има различно въздействие за мъжете и за жените, които са по-силно пострадалите. В доклада, който е изготвен според данните за 28 европейски страни, се посочва, че без субсидиране на заплати, общата маса на заплатите вероятно щеше да се свие с 6,5 на сто между първото и второто тримесечие на 2020 година - с 8,1 на сто за жените и с 5,4 на сто за мъжете. Тази разлика се дължи основно на намаляването на работните часове, допълват експертите на МОТ.

Кризата е засегнала по-силно и по-ниско платените работници, засилвайки неравенствата в трудовите възнаграждения. В някои европейски страни без субсидиране на заплатите половината от най-ниско платените работници щяха да загубят близо 17,3 на сто от заплатата си в сравнение с 6,5 на сто за всички трудещи се.

Временното субсидиране на заплатите, което бе въведено или удължено, за да се запазят работни места, позволи на редица страни да компенсират частично срива на заплатите и да бъдат смекчени последиците от кризата за неравенствата в заплащането, подчертават експертите на МОТ.

При извадка от 10 европейски страни, за които има налични данни, анализаторите на МОТ са пресметнали, че субсидирането на заплатите е позволило да бъдат компенсирани 40 на сто от загубите на общата маса на заплатите.