Предстоящи събития на 3 декември
Секция: Предстоящи събития
03 Декември 2020 07:28
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Предстоящи събития на 3 декември

/КРОСС/ ***
София.
От 09.00 часа ще се проведе редовно заседание на Народното събрание.
***
София.
От 9.30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова ще открие виртуалния форум за строителство, иновации, недвижими имоти и инвестиции „Форум Реал". Събитието може да бъде проследено на официалната страница на форума - https://forum-real.com/bileti.php.
***
София.
От 14.00 ч. в Президентството ще бъдат представени проекти за модернизация на България и за прозрачно и ефективно управление.
***
София.
От 15.00 часа в Youtube канала на ОПРР и на сайта на МРР ще се проведе информационно събитие, на което ще бъде представен отчет за изпълнението на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г.
***
Добрич.
От 8.00 часа на фейсбук страницата на Младежкия център ще се проведе
представяне на наградените есета от Областен конкурс за есе на тема „Промени ли ни изолацията към по-добро?
***
Пловдив.
От 11.30 часа на обект УПИ П-786 в кв. 4а в Северна индустриална зона ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България.
***
Пловдив.
Oт 11.00 часа в зала „Свети Георги" на Областната администрация ще се проведе заседание на постоянно действащата междуведомствена областна епизоотична комисия.
***
Шумен.
От 11.00 часа чрез платформата ZOOM ще се проведе разяснителна кампания на ОИЦ - Шумен на тема „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градски, селски и крайбрежни райони и местните инициативи".