Емблематични български стихове оживяват на жестов език
Секция: КУЛТУРА
19 Февруари 2021 14:15
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Емблематични български стихове оживяват на жестов език

/КРОСС/ Сдружение „Българска история" и компанията Stray Sheep започват доброволна инициатива, чрез която творби от българската поезия ще достигнат до глухи хора чрез художествен жестов превод.

Жестовият език е изключително богат, красив и визуален. Това позволява интерпретацията дори на изящни със своето словесно богатство произведения да бъде изпълнена по увлекателен за чуващите и глухите хора начин, разказват организаторите.

Неофициално глухите хора в България са около 120 000 души в различни категории - някои имат пълна загуба на слух и изполват жестов език, други са с частична загуба на слух. Всички те имат затруднения от различно естество в своето ежедневие, а едно от тях е достъпът им до знание.

Според авторите на идеята, жестовият език дълги години носи неписан статут на екзотичен език, често е бил стигматизиран и сравняван с език на „примати" - схващане, което остава още от Средновековието.

Видео поредицата „Стих в жест" цели да срещне някои от любимите ни български произведения с хората, които не могат да ги чуят, но могат да ги видят и почувстват.

Начинанието стартира днес, 19 февруари 2021 г., с последната стихотворна творба на Христо Ботев - „Обесването на Васил Левски".

Инициаторите уточняват, че и в бъдеще подборът на творбите няма да е случаен и те ще бъдат отбвързани с българските празници или със знакови дати от историята ни, каквато е днешната.

Насладете се на художествения жестов превод в следващите няколко минути:

video: https://www.youtube.com/watch?v=lIczAsOiMTM

Stray Sheep е социално предприятие, чиято кауза е да повишава осведомеността относно жестовия език история и култура на глухите хора. Организацията се занимава с жестови преводи, курсове по жестов език и организиране на събития в тази насока. Но и също така застава зад хората с различни възможности като се застъпва за техните права като равноправни български граждани.

Сдружение „Българска история" работи в посока опресняване на историческата памет, засилване на националната гордост, възраждане на забравени личности и епизоди от близкото и далечно минало чрез активна издателска и продуцентска дейност.