Премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс
Секция: БЪЛГАРИЯ
18 Април 2021 13:35
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс

/КРОСС/ Ловците ще получават премии за отстрел на хищници в зони с ваксинация против бяс.

Сумите са регламентирани със заповед на министъра на земеделието.

Горските и ловни стопанства започват да събират проби от отстреляни или намерени мъртви лисици и чакали от зони с ваксинация против бяс.

Ловците, които ги предават, ще получават по 20 лева за отстрелян и по 50 лева за намерен хищник.

Пробите ще се предават след въвеждане на данни в мобилното приложение „Водолов". За целта ловните сдружения, чийто райони попадат в зони с извършена ваксинация ще получават специални баркодове, които се разпределят сред ловците.

За всяка област са определени бройките за отстрел на хищниците.

С отстреляните хищници трябва да се борави при спазване на всички мерки за биосигурност, е посочено изрично в заповедта, а горските стопанства имат ангажимент да транспортират хищниците до областните дирекции по храните, където ще се вземат пробите.