С близо 100 % повече ток е изтъргуван на сегмента "Ден напред" на БНЕБ през май на годишна основа
Секция: Анализи
05 Юни 2021 17:05
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
С близо 100 % повече ток е изтъргуван на сегмента "Ден напред" на БНЕБ през май на годишна основа

/КРОСС/ Общото количество изтъргувана електроенергия на пазар "Ден напред" на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) за май e 1 876 388,70 MWh, което е с 10,1 процента по-малко спрямо преходния месец и с 99,5 процента повече спрямо същия месец на миналата година, съобщиха от БНЕБ.

Средната месечна цена за базов товар е 117,42 лева и е с 2,7 на сто по-ниска спрямо април.

Средната месечна цена за базов товар ел. енергия на БНЕБ се движеше около 61 евро. Цената е съпоставима с тази на регионалните борси - OPCOM (Румъния), HenEx (Гърция), HUPX (Унгария) и почти двойно по-висока от тази на EPIAS (Турция).

Топ 3 най-активни участници на пазар "Ден напред" през месеца по нетни търгувани количества са Национална електрическа компания ЕАД, АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД и ЧЕЗ Трейд България ЕАД.
На пазар "В рамките на деня" общото количество изтъргувана ел. енергия за месец май e 137 317,2 MWh, което е с 32,2 процента повече спрямо предишния и с 85,2 процента повече спрямо същия месец на миналата година.

Месечната среднопретеглена цена е 112,70 лева и е с 9,5 на сто по-ниска спрямо април.
В топ 3 на най-активните участници на пазар "Ден напред" през май по нетни търгувани количества попадат АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД, Национална електрическа компания ЕАД и Енерджи Съплай ЕООД.

Акцент на месеца

На 11 май 2021 година България се присъедини към единния европейски пазар на електроенергия "Ден напред" (SDAC) чрез границата с Гърция. Успешното обединение е резултат от тясното сътрудничество между българските и гръцките борсови оператори и електроенергийни системни оператори, както и регулаторните органи на двете страни. Обединението позволява едновременно изчисляване на цени на електроенергията и трансгранични потоци в региона. Ефективното използване на енергийната система и трансграничните инфраструктури в резултат на по-голяма координация между пазарите на енергия добавя стойност в полза на всички участници на българския пазар.

Между 6 и 18 процента по-висока ликвидност на пазара "Ден напред" отчете Българска независима енергийна борса (БНЕБ) след пазарното обединение.

БНЕБ калкулира и представя количествата в секцията "Цени и количества" на интернет сайта си за пазарен сегмент "Ден напред" като сбор от търгуваните обеми на вътрешния пазар и на пазарното обединение с Гърция.