Мащабна операция в Мраморно море: Чистят слузестия слой
Секция: ЛЮБОПИТНО
11 Юни 2021 09:25
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Мащабна операция в Мраморно море: Чистят слузестия слой

/КРОСС/ В Мраморно море започна мащабна операция за почистване на водите от слузестия слой, който от дни се разпростира с голяма бързина.

Над 1000 души са се включили в отстраняването на опасната сивкава маса, която се образува в резултат от цъфтежа на водорасли, ускорен от замърсяването.

Най-засегнат е районът около Истанбул. Слузестият слой вече се простира във водите на няколко окръга.

Еколози предупреждават, че флората и фауната в Мраморно море са застрашени.