Едно от наказанията да отказваш
Секция: Мисли и цитати
22 Юли 2021 06:14
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Едно от наказанията да отказваш

/КРОСС/ „Едно от наказанията да отказваш да участваш в политиката е, че накрая започват да те управляват подчинените ти."

Платон