Планът "Пеканов" залага на газова централа от 1 GW в ТЕЦ „Марица Изток 2“ и на ВЕИ бум
Секция: ИКОНОМИКА
21 Юли 2021 12:29
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Планът "Пеканов" залага на газова централа от 1 GW в ТЕЦ „Марица Изток 2“ и на ВЕИ бум

Четири стълба с бюджет от над 20 млрд. лева от ЕС и национално съфинансиране

/КРОСС/ Създаване на комисия за енергиен преход, газова централа с 1 GW мощност в ТЕЦ "Марица Изток 2" и солидна подкрепа за ВЕИ са част от мерките, предвидени в обновения План за възстановяване и устойчивост.

В него е запазена и идеята за подобряване на енергийната ефективност и създаване на Национален фонд за декарбонизация, ще се разработи дефиниция за енергийно бедни потребители.

12,6 млрд. лева от ЕС и над 8,2 млрд. лева българско съфинансиране - това е рамката на четвъртия вариант на Плана за възстановяване и устойчивост, който бе публикуван във вторник вечерта от екипа на служебния вицепремиер Атанас Пеканов (по-долу предлагаме и 4-те стълба, на които стъпва планът).

Възстановяването

По отношение на възстановяването от кризата, породена от пандемията от COVID-19, прогнозите при непроменени национални политики сочат, че икономиката ще възстанови загубените си позиции едва през втората половина на 2022 г., а заетостта ще достигне предкризисните си нива едва през 2023 г.

В преследването на целта за по-бърз растеж правителството групира набор от мерки и реформи в Плана за възстановяване и устойчивост, които не просто да възстановят потенциала за нарастване на икономиката, но и да го развият и повишат, което да позволи в дългосрочен план постигането на стратегическата цел на правителството за конвергенция на икономиката и доходите до средноевропейските.

Зелените инициативи

Същевременно, Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката, в контекста на амбициозните цели на Зелената сделка.

Предвидено е участие на частни инвестиции в проектите за около 3,6 млрд. лв., a с държавното финансиране, ще достигне 4,32 млрд. лв. Така на практика зелените инвестиции у нас може да стигат общо около 9 млрд. лв.

Именно при зеления преход финансирането е основно насочено към енергийна ефективност и ВЕИ технологии.

За санирането на сградите са предвидени над 1,844 млрд. лв., или 14,6 на сто от парите. Националното съфинансиране по това перо е за 621,7 млн. лв.

Посочени са два варианта за саниране

Най-старите сгради ще получат 100% безвъзмездно финансиране. Тези, които имат енергиен клас D, а това са основно построените между 1991 и 2001 г., ще могат да разчитат на 85% от парите за саниране. Останалата част ще е съфинансиране от собствениците.

Отделно 140 млн. лв. са планирани за фотоволтаици на покривите на еднофамилни къщи, които не са свързани към топлофикация или газоразпределителна компания. При тях националното финансиране е за 100 млн. лв.

Навлизането на зеления водород в енергетиката

ще се подпомагне с 330 млн. лв., които са за изграждане на инфраструктура за преноса му, както и на други нисковъглеродни горива за захранване на електроцентрали във въглищни региони.

Други 68,4 млн. лева са предвидени за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз.

Нова газова централа

ще има държавата в ТЕЦ "Марица Изток 2". Тя ще бъде с мощност от поне 1 GW и ще бъде подкрепа по плана с 498,7 милиона лева. За проекта е предвидено национално съфинансиране за 1,16 млрд. лева. Така се очаква новата газова мощност да струва около 1,6 млрд. лева като не е ясно откъде ще дойде българското финансиране за нея.

За изграждане на минимум 1,7 GW мощности на ВЕИ и батерии

са предвидени 877,7 млн. лв. евросредства и 1,78 млрд. лева съфинансиране. Механизмът е планиран с шест тръжни процедури през половин година, считано от 1 януари догодина. Всеки търг е за предоставянето на поне 285 мегавата възобновяеми източници. Реализирането на проекта ще бъде подкрепено от безвъзмездна финансова помощ за инвеститора с най-висок капацитет.

Други 92,5 млн. лв. са предвидени за пилотен проект за производство на енергия от геотермални източници.

За изграждане на газопровод

в Плана са заделени над 32,6 млн. лв. до централите в комплекса "Марица Изток". Идеята е от този газопровод да се възползва и химическата индустрия в района на Димитровград както и енергийните производства на "Марица Изток". Връзката вероятно ще бъде направена с бъдещия интерконектор между България и Гърция, който ще минава наблизо.

За ВЕИ има и специфични изисквания

При изграждането на нови ВЕИ мощности, ще трябва да се предвиди и съоръжение за съхранение на енергията, което да балансира непостоянното производство.

Батериите се очаква да бъдат с капацитет за поне 4 часа и мощност, покриваща поне 25% от общия капацитет за производство на ВЕИ на централата. Построяването на тези 1,7 GW ВЕИ мощности с батерии е предвидено до края на 2025 г. И те трябва да бъдат резервирани с батерии, отговарящи на една четвърт от тази мощност.

Целите, които са поставени за постигане, са 25% дял на енергията от възобновяеми източници в крайното потребление през 2024 г. и 10 на сто намаление на енергийната интензивност в икономиката. Очаква се и с толкова да бъде намалено и изпускането на вредни CO2 емисии в атмосферата.

Транспортна и цифрова инфраструктура

За изграждане на цифрова инфраструктура по Плана са предвидени 527,2 млн. лв. европейски средства и 404,9 национално съфинансиране.

По отношение на транспортната свързаност са предвидени сериозни средства за цифровизация и модернизация на системите за безопасност и енергийна ефективност по жп направления на TEN-T мрежата. Там сумата е 296,5 млн. лв. За тягови подстанции и системи за управление са предвидени 273,2 млн. лв., а за подвижен състав на влакове със скорости от 160 км/час ще се дадат 217,6 млн. лв. За пътна безопасност са предвидени 10 млн. лв.

За изграждане на третата метролиния на столичното метро са предвидени 360 млн. лв.

В плана няма предвидени средства за подобряване на въздушния, морския или речния транспорт.

Четирите стълба в Националния план и дяловете им

Иновативна България - има за цел повишаване на конкурентоспособността на икономиката и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и интелигентния растеж чрез мерки в сферата на образованието, цифровите умения, науката, иновациите, технологиите и взаимовръзките между тях. Тук са заделени 27,4 на сто от ресурсите.

Зелена България е вторият стълб, който е фокусиран върху устойчивото управление на природните ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен план. За този стълб са предвидени 36,8% от ресурсите на Плана.

Свързана България акцентира върху повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова свързаност, както и насърчаването на местното развитие, стъпвайки на специфичния местен потенциал. 17,8% от ресурсите са предвидени по този параграф.

Справедлива България е четвъртият стълб - с фокус върху хората в неравностойно положение за постигане на по-устойчив растеж и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на бизнеса и потребностите на гражданите. Тук са заделени 18 на сто от ресурсите на Плана.