Св. вмчца Христина
Секция: Църковен календар
24 Юли 2021 07:54
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Св. вмчца Христина

/КРОСС/ Св. вмчца Христина била родом от гр. Тир. Баща бил известен като жесток езичник. Когато пораснала,
Христина сама стигнала до познанието на истинския Бог.