Само повярвай, че можеш и ще си преполовил пътя към успеха
Секция: Мисли и цитати
13 Октомври 2021 07:00
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Само повярвай, че можеш и ще си преполовил пътя към успеха

/КРОСС/ „Само повярвай, че можеш и ще си преполовил пътя към успеха" - Тиодор Рузвелт.