Отпуснати са 1 400 000 лева за изграждане на Южния околовръстен път на Гоце Делчев
Секция: Автомобили
13 Ноември 2021 10:27
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Отпуснати са 1 400 000 лева за изграждане на Южния околовръстен път на Гоце Делчев

/КРОСС/ Със свое постановление, правителството отпусна 1 400 000 лв. за изграждане на южния околовръстен път на гр. Гоце Делчев през местността „Текето". Проектът е един от най-важните за района и общинското ръководство от години търси начини за осигуряване на финансиране за неговото изграждане.

Отсечката е с дължина 1 131 метра и ще свързва индустриалната зона на гр. Гоце Делчев с републиканската пътна мрежа, като по този начин ще се облекчи трафика в централната градска част.

Изграждането на южния околовръстен път ще реши няколко много важни проблема за Гоце Делчев, а именно -

ще се отклони движението на тежкотоварни автомобили и автобуси от централната част на града;

ще се осъществи по-бърз и пряк достъп до индустриалната зона;

ще се осигури по-голяма безопасност на движението и ще се намали количеството на вредните газове и запрашеността в града.