Меморандум за сътрудничество между Huawei Technologies Bulgaria и Икономически университет – Варна
Секция: Технологии
16 Ноември 2021 11:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Меморандум за сътрудничество между Huawei Technologies Bulgaria и Икономически университет – Варна

/КРОСС/ Меморандум за сътрудничество между Huawei Technologies Bulgaria и Икономически университет - Варна беше сключен на 15 октомври 2021 г. Подписи под документа поставиха генералният мениджър на компанията Ли Дзие и ректорът проф. д-р Евгени Станимиров.

Основната цел на сътрудничеството между двете страни е талантливи студенти да бъдат номинирани от университета и да станат част от обучението по информационни и комуникационни технологии на български таланти по стипендиантската програма на Huawei SFTF. Освен това компанията и висшето училище ще си сътрудничат в бъдещи програми и проекти.

Проф. Станимиров запозна г-н Дзие с основни моменти от иновационния профил на Икономически университет - Варна и го увери, че висшето училище е отворено към всякакви съвместни инициативи, които ще добавят стойност в обучението на студентите. Сътрудничеството с престижна компания като Huawei Technologies Bulgaria определено е стимул за младите хора, подчерта ректорът.

На срещата присъстваха още Алис Лишаой - ръководител на отдел „Обществени връзки и корпоративни комуникации" за България и Албания, Руслан Цанков - мениджър корпоративни продажби, Десислава Атанасова - ПР мениджър в Huawei Technologies Co., Ltd.