МЗ: Някои пациенти страдат от т.нар. „дълъг COVID“, не се възстановяват с месеци
Секция: Здраве
21 Ноември 2021 15:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
МЗ: Някои пациенти страдат от т.нар. „дълъг COVID“, не се възстановяват с месеци

/КРОСС/ Протичането на COVID-19 е различно във връзка с симптоми и тежест на заболяването: могат да се следят безсимптомни, асимптоматични или тежки инфекции с пневмония и засягане на други органи. Тези инфекции могат да доведат до белодробна и мултиорганна непълнота, информираха здравните управляващи.

Някои пациенти с COVID-19 не се възвръщат седмици и даже месеци след началото на заболяването и не престават да страдат от тежки общи симптоми - т.нар. „ дълъг Коронавирус " (long-COVID). Лицата, които са се заразили с COVID-19, могат да заразят своите другари , колеги и членове на семейството, даже без да знаят това.

Ваксинацията против COVID-19 има забележителен принос за ограничение на пандемията! Ефективната и безопасна имунизация ще разреши да се облекчат рестриктивните мерки за контакт. За да се случи това, огромна част от популацията би трябвало да е развило имунитет против вируса.

Ваксинацията може да допринесе за това в относително къс времеви период, с цел да се обезпечи допустимо максимален резултат при ограничение на пандемията и индивидуална отбрана на гражданите против тежко боледуване от COVID-19.

Ваксинацията, в композиция със спазването на отдалеченост , носенето на маска и проветряването - други съществени ограничения за понижаване разпространяването на SARS-CoV-2 - ни предпазва в условията на пандемия.