Министерството на туризма извършва проверка за незаконно изграждане на пясъчна дига на плаж “Несебър - юг”
Секция: Туризъм
23 Ноември 2021 18:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Министерството на туризма извършва проверка за незаконно изграждане на пясъчна дига на плаж “Несебър - юг”

/КРОСС/ Във връзка с постъпили сигнали министърът на туризма Стела Балтова издаде заповед за извършването на проверка на концесионера за незаконно изграждане на пясъчна дига на морски плаж "Несебър - юг", община Несебър, област Бургас.

Едновременно с това Министерството на туризма е изискало от община Несебър, Басейнова дирекция "Черноморски район" и РИОСВ Бургас информация и документи за стартирани и извършени проверки, както и издадени в тази връзка разрешения.