БСП с „Национален фонд за сближаване между регионите“ за целево субсидиране на изоставащите региони
Секция: ПОЛИТИКА
25 Ноември 2021 19:57
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
БСП с „Национален фонд за сближаване между регионите“ за целево субсидиране на изоставащите региони

/КРОСС/ "Важен приоритет за БСП е създаването на „Национален фонд за сближаване между регионите" за целево субсидиране на изоставащите региони Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар". Това заявиха представителите на левицата по време на преговорите в сектор „Регионално развитие".

Други основни приоритети на „БСП за България" в сектора са: подобряване на транспортната и цифровата свързаност на регионите, и създаване на условия за развитие на единно европейско транспортно пространство Югоизточна Европа; осигуряване на транспортна свързаност на населените места чрез развитие на пътната инфраструктура както на национално, така и на регионално, и местно ниво.

От БСП подчертаха, че има сериозна нужда от подобряване на състоянието на четвъртокласната пътна мрежа, свързваща малките населени места.

„Важно за нас е и развитието, и модернизация на жп-мрежата, пристанищна инфраструктура, летищна, подобряване на обслужването в обществения транспорт", обясниха социалистите.

БСП залага на опазване на околната среда и запазване на екологичната инфраструктура, като един от способите за това е изграждането на нови пречиствателни станции.

Важно е и повишаването на енергийната ефективност в битовия и промишления сектор, както и повишаване на дела на ВЕИ енергията за бита и за икономиката.

БСП държи на устойчиво развитие на селското стопанство и запазване на почвеното плодородие, подобряване на социалната инфраструктура и предлаганите услуги.

Приоритет за левицата от години е развитието на финансовата децентрализация, за да станат общините реален партньор на държавата и да подобрят предлаганите от тях услуги.

БСП предлага и нов Закон за устройство на територията, който да включва електронно подаване на инвестиционните проекти и електронно издаване на разрешителните за строеж.

На второ място е създаването на нов Закон за обществените поръчки - индексация на вече сключените договори, публично-частно партньорство, прилагане на „ин хаус" поръчките само при определени обстоятелства.

Левицата залага и сериозно внимание върху брегоукрепване и брегозащитни съоръжения и тяхното възобновяване.

Приоритет за БСП е и изграждане на трансграничните коридори, които трябва да минат през България - коридорът тръгващ от Солун, който трябва да мине през България, завършване на магистрала „Хемус", изграждане на магистрала „Черно море", интермодални терминали - Видин, Русе, Варна и цялата им съпътстваща инфраструктура.

Социалистите представиха най-големите предизвикателства пред общините: тежката бюрокрация, политическото разделение на общините при тяхното финансиране по партийна принадлежност на изпълнителите на местната власт, както и преразпределяне на задължения на общините без ресурси за тяхното изпълнение. Те изтъкнаха важността на решението на тези проблеми.