Онлайн лекция „Етичен подход към травмата“
Секция: БЪЛГАРИЯ
14 Декември 2021 12:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Онлайн лекция „Етичен подход към травмата“

/КРОСС/ На 8 декември 2021 г. гл. ас. д-р Атанас Димитров от катедра "Национална и регионална сигурност" и д-р Ани Арутюнян от Център за изследователски и образователни проекти към УНСС, бяха гост лектори в хибридна лекция към Атинския университет на тема „Етичен подход към травмата". Лекцията е част от проект „Общите учебни програми за разнообразие: образование в медиите и интеграция на уязвимите групи (ERMIScom)".

Целта на проекта е да се разработи обща учебна програма между висшите учебни заведения, за да се подобри ефикасността на медийните курсове за противодействие на фалшивите новини и реч на омразата, разпространявани онлайн в различни социални медии, и да се улесни социалната интеграция на уязвими групи в обществото. Лекцията предостави както теоретична, така и практическа гледна точка върху етичните подходи към травмата. Д-р Арутюнян притежава експертиза в областта на бежанското право и интеграцията на уязвимите групи в обществото, което беше повод за дискусия от страна на студентите.

Асистент Димитров предложи своя теоретичен и практически анализ по темата, както и множество примери за справяне с проблеми, свързани с етичните подходи към травмата. Крайната цел на проекта е да промени начина на мислене на обществото, като го направи приобщаващо, свободно от дискриминация и радикализация, както и в състояние да се развива и расте в устойчива и демократична среда на живот.