Излезе книгата „Сравнителни политически системи“
Секция: КУЛТУРА
28 Декември 2021 11:06
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Излезе книгата „Сравнителни политически системи“

/КРОСС/ Излезе книгата „Сравнителни политически системи“ с автор проф. д-р Георги Янков, основател и дългогодишен ръководител на катедра „Политология“, заслужил професор на УНСС, понастоящем директор на Центъра за политологични изследвания. Книгата е плод на дългогодишни изследвания и продължение на предходното мащабното изследване „Политологичната мисъл от древността до наши дни“.

Според автора политиката е важна и сложна човешка дейност. „Още Сократ и Платон са смятали, че държавното управление е една от най-сложните човешки дейности, която повече от всяка друга предполага съответно образование, възпитание и посвещаване. И тук се натъкваме на едно парадоксално противоречие: една от най-сложните и значими човешки дейности се упражнява (с известни изключения) от хора на средно, а в редица случаи и под средното интелектуално равнище. Това е едно от фундаменталните противоречия на политическата дейност, което по-скоро се задълбочава от началото на XXI век“, смята проф. Янков.

В книгата авторът изяснява същността и смисъла на политиката. Той обръща внимание, че цел на истинската политика е постигането на "общото благо", да създава ефективни и справедливи правила за функциониране на публичната сфера, да създава и прилага управленски стратегии и конкретни публични политики, да управлява неравенствата в обществото, да решава конфликти и др.

Най-много място в книгата е отделено на сравнителния анализ на парламентарните, президентските и полу-президентските системи на управление. Засегнати са и особености на българската система на управление. „Един от големите съвременни политолози и конституционалисти Морис Дюверже смята, че Конституцията на

Република България от 1991 г. "обединява най-доброто и най-лошото в съвременната представа за парламентарен режим". Според него един най-добрите ѝ елементи е прекият избор на президент и неговата позиция на "регулатор и върховен арбитър".

Българският държавен глава се избира пряко от гражданите, подобно на президентите в полупрезидентските републики. По този начин избран президент, би следвало да упражнява реално конституционните си правомощия. Но действителната власт на държавния глава освен от конституционните си правомощия зависи и от редица други обстоятелства“, обяснява проф. Янков.

Книгата „Сравнителни политически системи“ се състои от 3 раздела: Теоретико- методологично въведение, Исторически политически системи и Съвременни политически системи, с общо 16 глави.

В обръщение към проф. Янков по повод издаването на научния труд президентът Румен Радев посочва: „Вярвам, че книгата Ви и изследванията Ви, познати в България и по света , наред с поколенията студенти на основаната от Вас катедра „Политология“, са постижение, което Ви дава повече от заслужено право на удовлетворение и гордост“.

Проф. Янков има над 190 публикации, както и първото по рода си рейтингово изследване в България „Най-успешните български министър-председатели (1879-2009)“.