Нов прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура град Плевен
Секция: БЪЛГАРИЯ
02 Април 2022 08:51
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Нов прокурор встъпи в длъжност в Районна прокуратура град Плевен

/КРОСС/ На 01.04.2022 г., след спечелен конкурс за преместване, в длъжност встъпи прокурор Велислава Патаринска. Актът за встъпване бе връчен от административен ръководител - районен прокурор на Районна прокуратура град Плевен Пламен Петков, който й пожела успешен професионален път.

На встъпването присъства административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен Владимир Николов и магистрати от Районна прокуратура град Плевен.

Прокурор Велислава Патаринска е назначена на длъжността прокурор в Районна прокуратура град Плевен с Решение по Протокол №09/09.03.2022 г. на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на Република България.

От 2013 година работи в системата на Прокуратурата на Република България, като заема последователно длъжностите младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура град Видин, Районна прокуратура град Бяла и Районна прокуратура град Русе. От 2020 година е командирована в Районна прокуратура град Плевен, информират от Пресцентър на институцията.