Приходите от нощувки в България през март се увеличават със 111,3 на сто за година
Секция: Туризъм
11 Май 2022 15:04
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Приходите от нощувки в България през март се увеличават със 111,3 на сто за година

/КРОСС/ Приходите от нощувки през март 2022 г. достигат 52 млн. лв., като се увеличават със 111,3 на сто в сравнение със същия месец на предходната година, съобщи Националният статистически институт. Приходите от български граждани са 29,6 млн. лв., а от чужди граждани - 22,4 млн. лева.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2022 г. е 25,1 на сто, като се увеличава с 10,5 процентни пункта в сравнение с март 2021 година.

През март, по време на продължаващата епидемична обстановка, в страната са работили 1 717 обекта с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. В сравнение с март 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се запазва, а броят на леглата в тях се увеличава с 5,4 на сто.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през март 2022 г., е 796,6 хил., или с 81,2 на сто повече в сравнение със същия месец на предходната година. Българските граждани са направили 515,1 хил. нощувки, а чуждите - 281.5 хиляди.

Броят на пренощувалите в местата за настаняване през март 2022 г. се увеличава със 70,1 на сто в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 343,6 хиляди. Българските граждани, нощували в местата за настаняване през март 2022 г., са 249,3 хил. и са имали средно по 2,1 нощувки. Чуждите граждани са 94,3 хил. и са направили средно по 3 нощувки, като 71,4 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди.