Европейската комисия стартира визионерска 3D платформа „Споделете визията си“ по време на Европейската година на младежта 2022 г
Секция: ЛЮБОПИТНО
12 Май 2022 19:55
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Европейската комисия стартира  визионерска 3D платформа „Споделете визията си“  по време на Европейската година на младежта 2022 г

/КРОСС/ Когато председателят Урсула фон дер Лайен обяви Европейската година на младежта за 2022 г., тя поиска от Европа да се вслуша внимателно в младите хора, за да може Съюзът да отговаря по-добре на очакванията им. По тази причина Европейската комисия стартира напълно новата 3D дигитална платформа „Споделете визията си" като централен елемент от Европейската година на младежта - интерактивна платформа, в която младите европейци могат да записват своите собствени и уникални послания.

Целта на „Споделете визията си" е да предостави възможност на младите европейци от различни краища на континента и различна среда да дадат израз на собствената си визия за бъдещето по теми като заетост, приобщаване, мир и сигурност, климатични промени, образование, ментално здраве и други.

Във времена на глобална пандемия и на продължаваща война и агресия срещу Украйна гласът на младите хора става все по-нужен. За тази цел „Споделете визията си" функционира като актуално, интерактивно пространство за гласове, което буквално дава възможност на хората да изразят мнението си, да запишат собствено, персонализирано съобщение и да дадат гласност на идеите си по най-актуалните според тях теми.

Платформата е разработена за записване на съобщения на всички официални езици на ЕС (включително норвежки, турски, сръбски, северномакедонски и исландски). След като бъде добавен, всеки глас генерира собствено, уникално триизмерно взаимодействие във формата на вълни с всеки друг запис на платформата и позволява на всеки да слуша останалите записи, на всеки един език, на всяко устройство и по всяко време.

Ето какво казва Мария Габриел, комисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж: „Споделете визията си" е израз на младежки, значим, динамичен и открит дух на съвместно създаване под мотото на Годината на младежта. Платформата е също така навременно средство, което дава възможност на европейските младежи да изразят гласа си и да споделят проблемите и идеите си относно бъдещето. Създаването на „Споделете визията си" не би могло да бъде в по-подходящ момент за всички млади хора - не само като европейски граждани, но също така и като членове на общество, което сега, повече от всякога, е изправено пред период на изпитание."

По отношение на значимостта на самата Европейска година на младежта 2022 г. комисар Габриел добави: „Обръщаме се към всички млади хора с молба да се включат и да участват активно. Техните гласове са съществен елемент от пътя на Европа към растеж, знания, иновации, възможности и по-добри, по-подходящи за младите хора решения. Ще слушаме с внимание и ще гарантираме разработването на политиките за младежта да се извършват по по-открит и съвместен начин, а също така и всички гласове да бъдат чути и да бъдат предприети необходимите стъпки не само през тази година, но и след това."

Като ключова част от кампанията за Европейската година на младежта държавите членки допринасят в национален план и на местно ниво за насърчаване на ангажираността на младите хора в много различни дейности. В България са организирани повече от 68 дейности в рамките на Европейската година на младежта и по думите на Милена Андреева, национален координатор на Европейската година на младежта в България, през следващите месеци са предвидени още 36.

Новата платформа „Споделете визията си" ще премине към тези дейности и ще бъде основна характеристика на постигнатото през Европейската година на младежта и след 2022 г. - гласът на младите хора ще служи като двигател на промяната и ще играе важна роля в разработването на политиките за бъдещето.

Ако не искате да получавате повече информация, касаеща темата, моля да ни информирате за това.

За Европейската година на младежта 2022 г.

Европейската година на младежта 2022 г. бе стартирана от Европейската комисия като „година, посветена на стойността на младите хора, които са посветили толкова много на другите", както бе обявено от председателя Фон дер Лайен в речта за състоянието на Съюза през 2021 г. Ето защо това е година, посветена изцяло на младежта, която има за цел да мобилизира, да насърчава и обогатява младите хора с нови възможности и нови начини за участие и поемане на активна гражданска роля в обществото.

Като обща цел Европейската година на младежта има за задача да насърчи всички млади хора да дадат израз на гласа си и да участват, като споделят своите представи по основните теми на годината , както и надеждите си за бъдещето на Европа. Освен това годината има за цел да предостави видимост и да популяризира европейските ценности, като същевременно разпространява послания за солидарност сред младежите, както и да подкрепи Украйна чрез всякакви дейности.

Същевременно Европейската година на младежта се отличава с дух на съвместно творчество и многобройни участници, за което активно допринасят стотици младежки организации и заинтересовани страни. Всичко това намира израз в много национални и местни активирания - повече от 1650 дейности в цяла Европа вече са качени в уебсайта на Европейската година на младежта, което обединява младите хора да участват в дейностите по позитивен и подходящ начин.

Повече информация на https://nism.bg/en/evropejska-godina-za-mladezta-2022