Близо 50% от младите българи са запознати с Метавселената, сочи първото проучване на тази тема в България
Секция: Наука
06 Юни 2022 13:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Близо 50% от младите българи са запознати с Метавселената, сочи първото проучване на тази тема в България

/КРОСС/ Над 65% от поколенията Z и Millennials в България очакват от Метавселената да им предложи преживявания, които не биха имали в реалния свят. „След две години живот във виртуални срещи, налагането на Метавселената като естествена еволюция на социалните медии изглежда въпрос на време.“, каза Александър Дурчев, управител на All Channels Group и допълни, че близо 40% от запитаните очакват тя да навлезе в живота ни в следващите 3 години.

В рамките на онлайн конференцията „Видима, Невидима, Промяна.“ бяха разгледани и други теми, част от проучването на All Channels Group и BluePo!nt Ltd:  Устойчиво пробуждане (Net Zero, ESG и българите); Нищо лично, просто данни? (Лоялни потребители vs. лоялни към потребителите марки); Welcome to the jungle (Да разбием няколко основополагащи мита за дигиталните комуникации в България).

Акценти от темите:

Устойчиво пробуждане

70% от всички поколения смятат, че са добре информирани по темата опазване на околната среда или са запознати с по-значимите елементи от нея, всички поколения правят едва 4 дейности в тази посока.  В същото време 47% от потребителите казват, че за тях е важно продуктите и услугите, които избират да опазват околната среда, но едва 21% го правят редовно.  Средно 70% от българите са позитивно настроени към компании, които произвеждат продукти или организират кампании, насочени към намаляване вредите върху околната среда, но смятат че бизнесът има още много какво да направи в тази посока.

Нищо лично, просто данни?

60,7% от потребителите твърдят, че се притесняват за данните, които предоставят. 11,5 % от българите заявяват, че не биха предоставили лични данни. Генерално българите не разбират ползата, която биха имали, ако споделят данни - за тях не са достатъчно ценни. Затова и не са особено чувствителни към темата споделяне на лични данни. Българите обаче си дават ясна сметка как в общи линии действа дигиталният маркетинг. 58,3% от всички респонденти заявяват, че компаниите събират данни, за да показват реклама след това.