Издателство Клет България с първите дигитални STEM образователни ресурси в България
Секция: БЪЛГАРИЯ
30 Юни 2022 12:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Издателство Клет България с първите дигитални STEM образователни ресурси в България

/КРОСС/ Издателство Клет България е първото в страната, което разработи и предоставя дигитални уроци за иновативно STEM обучение за ученици от 5. до 7. клас в своята интерактивна образователна платформа iZZI. Ресурсите са подходящи както за училища с изградени STEM центрове, така и за разнообразяване на часовете по всички природни науки.

Дигиталните STEM уроци в софтуер iZZI предоставят иновативно интегрирано STEM учебно съдържание, методически разработки за учителя и работни листове за работа по групи към всяка тема. Богатият избор от атрактивни ресурси осигурява провеждането на повече от 60 STEM учебни часа и значително улеснява учителите с наличните методически разработки, които съдържат основните цели, стратегии за провеждане на урока, идеи за гъвкаво разпределение на времето и стъпки за реализиране на STEM задачите и проектите.

“STEM обучението е подход, който определено е по-ангажиращ и увлекателен за учениците, именно защото учебното съдържание бива представено по по-интересен и близък до реалния живот начин. Създадохме STEM пакета, за да подкрепим и насърчим педагозите в преминаването към този иновативен метод на преподаване с разработени уроци и насоки.”, коментира Владимир Колев, управител на издателство Клет България.

До 15 юли 2022 г. издателството предоставя STEM пакета на преференциална цена. STEM пакетът обезпечава работата както на учителя, така и на всички ученици, на които той води STEM часове. Всяко училище, заявило пакет, ще получи специално обучение за работа със софтуера. Демонстрационно видео с част от съдържанието, няколко STEM урока и повече информация за офертата може да получите тук.

Чрез дигиталните STEM уроци се реализира успешно междупредметно взаимодействие чрез глобални теми от учебните програми. Във всяка тема има обща мотивационна част, разнообразни задачи за групова работа по проекти, упражнения за обобщение, представяне на професия и оценъчен компонент.

STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение, което е фокусирано върху наука, технологии, инженерство и математика. Подходът се основава на идеята за фокусирано обучение по четирите направления интегрирано в последователна парадигма на обучение, базирана на реално приложение.

Специално внимание ще бъде отделено на темата за STEM обучението и пакетът предлаган от издателството на първия национален форум „Стратегии и решения за работещо STEM образование“, организиран в партньорство с издателство Клет България и в. “24 часа”, който ще се проведе през ноември.