УНСС ще си сътрудничи с ФМФИБ
Секция: БЪЛГАРИЯ
25 Юли 2022 15:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УНСС ще си сътрудничи с ФМФИБ

/КРОСС/ Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров и Мартин Гиков, главен изпълнителен директор и председател на Съвета на директорите на Фонд мениджър на финансови инструменти в България (ФМФИБ) подписаха меморандум за сътрудничество.

Проф. д-р Димитър Димитров подчерта, че УНСС и Фонда имат много допирни точки и потенциал за сътрудничество в сферата на иновациите, интелектуалната собственост, трансфера на технологии и развитие на предприемачеството и допълни „с цел да развием предприемаческите и иновационните умения на нашите студенти и да ги подпомогнем да стартират бизнес в УНСС открихме университетски Startup Hub.

В него младите хора ще могат да се информират за възможностите за финансиране на стартъпи, да се обучат как да изготвят бизнес планове и как да представят идеите си пред инвеститори, ще получават правна и юридическа информация. Убеден съм, че партньорството ни с ФМФИБ е прекрасна възможност и ще допринесе за развитието на университетския Startup Hub и реализирането на креативни бизнес идеи на наши студенти", каза проф. Димитров.

„Ние всекидневно забелязваме, че самият бизнес и нашите фондове и компаниите, които са ни крайни получатели търсят хора, които са с някакъв вид изградено предприемаческо мислене, което е целта на такъв тип инициативи", коментира Мартин Гиков.

Меморандумът обхваща двустранно сътрудничество в подкрепа на Стартъп хъба създаден към Междууниверситетския център за развитие на кариерата (МЦРК) на УНСС чрез организация на съвместни събития, менторство на стартъпи, гост-лектори от стартъп екосистемата, примери на успешни стратъпи финансирани от ФМФИБ.

Партньорство при подготовка на съвместни проекти и последващото им изпълнение, обмена на информация и публикации за дейности и за провеждани по-важни събития от страна на ФМФИБ и УНСС и стимулиране на студентското предприемачество в сферата на иновациите и интелектуалната собственост.

В документа е записано още, че УНСС и ФМФИБ ще си сътрудничат чрез информиране на студентите от университета за провеждани стажове и публични инициативи на Фонда.

ФМФИБ ще съдейства за участие на преподаватели и други представители на УНСС в срещи, лекции, експертизи, консултации, статистически и други проучвания и събития, организирани от Фонда.
Предвижда се възможност за провеждане на обучения в Института за следдипломна квалификация при УНСС за специалисти и служители от ФМФИБ.

Меморандумът ще допринесе за стимулиране на студентското предприемачество и иновациите, ефективен обмен на знания и идеи между академичната общност, бизнеса и държавните институции и засилване на връзката между бизнеса и университета.

На подписването присъстваха и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики на УНСС, Камен Славов, член на Съвета на директорите на ФМФИБ и д-р инж. Дочка Василева - Кръстева, и.д. директор на управление „Проектна информация и финансиране" във Фонда.