70,5 млн. лева са одобрени за изборите наесен
Секция: БЪЛГАРИЯ
05 Август 2022 05:51
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
70,5 млн. лева са одобрени за изборите наесен

/КРОСС/ Правителството одобри план-сметката за вота. Правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за парламент на 2 октомври 2022 г. Одобрените средства са в размер на 70,5 млн. лева.

Дейностите, които ще се финансират с тях, включват:
- подготовка и отпечатване на избирателните списъци;
- закупуване и изработване на необходимите изборни книжа и материали;
- отпечатване на бюлетините;
- логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет;
- възнаграждения на членовете на районните и секционните избирателни комисии;
- компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с резултатите от изборите;
- провеждане на разяснителна кампания за правата и задълженията на гражданите и начина на гласуване.

Правителството има готовност да осигури необходимите средства при вземане на Решение от страна на Централната избирателна комисия за въвеждане на видеонаблюдение в избирателните секции, както и при сключване на договори за логистика и техническа поддръжка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване и за други материали и съпътстващи дейности за обезпечаване на машинното гласуване.

Необходимите средства ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2022 г.