Животът е твърде ироничен, за да...
Секция: Мисли и цитати
05 Август 2022 09:11
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Животът е твърде ироничен, за да...

/КРОСС/"Животът е твърде ироничен, за да бъде разбран изцяло.
Дава ти тъга, за да разбереш какво е щастие,
дава ти шум, за да се насладиш на тишината,
дава ти раздяла, за да оцениш близостта."

Абишек Шукла