Никола Стоянов е на срещи в централите на синдикалните организации
Секция: ИКОНОМИКА
05 Август 2022 15:54
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Никола Стоянов е на срещи в централите на синдикалните организации Министърът на икономиката участва на срещи в централите на синдикалните организации за набелязване на спешни мерки за гарантиране на заетостта и повишаване на доходите

/КРОСС/ Повече усилия за повишаване на производителността в икономиката е най-добрият механизъм и за повишаване на доходите на трудещите се. Това подчерта министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов, който проведе срещи с ръководствата на двете на национални синдикални организации - Конфедерацията на независимите синдикати в България и КТ „Подкрепа". Разговорите бяха по инициатива на новия екип в Министерството на икономиката и индустрията, като целта е да се набележат спешни действия за следващите два месеца.

В централата на КТ „Подкрепа" министър Стоянов разговаря с президента инж. Димитър Манолов. Двамата обсъдиха предизвикателствата в областта на икономиката, които все повече се отразяват и на трудещите се - инфлационните процеси, цените на горивата и материалите. По-конкретно бе обърнато внимание на кризата в икономиката, заради проблемите със снабдяването с природен газ и необходимостта за предприемането на спешни съвместни мерки за преодоляването й. Президентът на КТ "Подкрепа" акцентира върху необходимостта от стабилизиране на държавните дружества в състава на ДКК, както и на самата ДКК, заради необмислените действия в тях в последните месеци.

„В краткия срок, който имаме за действие, считам, че най-разумно е да се опрем на опита на синдикалните и работодателските организации, за да набележим най-верните решения", подчерта министър Стоянов. От своя страна Димитър Манолов изрази готовност експерти на синдикалната организация да се включат в обсъждането на всички набелязани от Министерството на икономиката и индустрията теми. Двамата се договориха през следващата седмица да бъде проведена нова среща между тях, в която да се включат както експерти на министерството, така и представители на индустриалните федерации на КТ „Подкрепа", за да се навлезе в дълбочина по набелязаните области.

По-късно през деня министърът на икономиката и индустрията Никола Стоянов и президентът на КНСБ Пламен Димитров обсъдиха приоритетите на страната в икономически и индустриален план до провеждането на парламентарните избори през есента. Дискутирани бяха възможните решения на газовата и енергийната кризи, като от организацията поставиха въпроса и за липсата на яснота по отношение на плана за възстановяване и устойчивост. Поставен бе акцент и върху необходимостта от качествен диалог между правителство, синдикати и работодатели.

Пламен Димитров коментира първия знак за глобална рецесия, а именно намаляването на цената на металите. По думите му обаче в България все още не е стартирала подобна тенденция. Въпреки това липсата на доставки и енергийният крах не очертават позитивни прогнози за страната. „Най-евтиният газ е неизползваният газ", каза президентът на КНСБ. Той повдигна и темата за компенсациите на небитовите потребители.

Според него в текущата кризисна ситуация е невъзможно намаляването на въглеродните емисии на страната с 40% до 2026 г. Либерализацията на цените на тока е другият процес, за чието протичане няма яснота. Президентът на КНСБ постави и въпрос дали най-бедната държава в ЕС може да поеме борсови цени на електроенергията. Вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов пък изтъкна, че Министерството на икономиката трябва да има водещата роля в Консултативния съвет за Зелената сделка.

Министър Стоянов изтъкна, че експертността при синдикатите е на много високо ниво. „Ще разчитаме на взаимодействие с вас, на подкрепа от страна и на синдикатите, и на работодателите. Вие можете да прецените какво да подавате към нас, кои цели са реалистични и кои действия са крайно необходими", заяви той.

Определяне на механизъм за газа е нужен, a кабинетът припознава темата като от първостепенна важност, което се доказва и със създаването на Щаба в енергетиката, каза Никола Стоянов. Той подчерта още, че ще фокусира усилията си върху реално изпълними мерки. В работата си ще търси непрекъснат диалог със синдикати и работодатели за намирането на най-добрите решения

На срещата присъстваха и зам.-министърът на икономиката Ирина Щонова, вицепрезидентът на КНСБ Огнян Атанасов, консултантът по индустриална политика на конфедерацията Валентин Никифоров, председателите на СФ „Металици" Васил Яначков, на НСФ „Метал-електро" Илия Илиев, на ФНСОЛП Цветелина Милчалиева, на ФНСОХП Славчо Петров и на ФНСЗ Валентина Васильонова.