Преображение Господне
Секция: Църковен календар
06 Август 2022 06:29
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Преображение Господне

/КРОСС/ Преображение Господне е един от най-големите летни празници. Той е посветен на тази тайна на Божието домостроителство, която се открива само пред трима от учениците.

Обикновено Господ е говорел пред голямо множество от хора. Мнозина са идвали да го слушат, да му задават различни въпроси и да си отиват след това. Малцина са били тези, които са оставали и са го питали за значението на думите и притчите. Именно на тях, които по-късно ще нарече Апостоли, той разкрива тези значения. В един момент избира трима от тях. Това се случва след паметния разговор при Кесария Филипова, когато учениците му се връщат от проповед, а Той ги пита: „За кого ме мислят човеците?". Чува различни отговори. Едни му казват за Йоан Кръстител, други - за Илия, трети - за някой друг от пророците. Тогава Той ги запитал: „Тогава вие за кого ме мислите?". Петър, от името на всички, изповядва думите, които по-късно ще станат основа на църквата: „Ти си Христос, Синът на живия Бог".

От този ден Симон става Петър, защото Петрос означава „твърд", „скала", „канара", „здрава основа, върху която може да бъде построено всичко", върху която всъщност църквата е построена. Основа, която ще устои на всичко - на годините, епохите, бурите и промените. Основа, върху която ще бъде открито и Царството Божие. Основа, върху която ще бъде основано и Евангелието, и цялото домостроителство на Спасението.

Христос избира трима от своите ученици, на които да покаже Царството не просто на думи, не просто в смисъла му, а до толкова, доколкото очите им могат да го възприемат и видят. Всеки едни от тях е въплащение на едно човешко качество. На този, който много обича - Апостол Йоан, на този, който греши и се кае - Апостол Петър и на този, който е усърден във всичко, което върши - Яков. Именно те, заедно с Господ, се изкачват на върха на планината.

Пред тях той открива нещо, което никой преди това не е виждал - открива своята божествена слава и светлина. Ако преди това всички са виждали Синът човечески, те вече виждат Синът Божий. Затова в иконата, която църквата поставя в средата на храма по време на празника Преображение Господне, и тримата от учениците изглеждат озадачени и потресени.