БАИ ще представи България, като инвестиционна дестинация в Дюселдорф
Секция: ИКОНОМИКА
27 Септември 2022 17:13
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
БАИ ще представи България, като инвестиционна дестинация в Дюселдорф

/КРОСС/ На 04 октомври 2022 г. в гр. Дюселдорф, Германия, Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе международен форум, който ще представи условията и възможностите за инвестиране, стартиране и развитие на бизнес в Република България. Приоритетно ще бъдат представени възможностите за инвестиции в секторите:

1. „Автомобилостроене и машиностроене";
2. „Информационни технологии /ИТ/".

На форума ще присъстват:

• Александър Пулев, Министър на иновациите и растежа на Република България;
• Богдан Богданов, Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции.
Възможностите за инвестиции ще бъдат представени от представители на успешни компании, инвестирали в България:
• Арх. Любомир Станиславов - CEO и член на УС на „Аутомотив Клъстер България";
• Томас Пърнел - Административен директор на "Етем Гестамп";
• Иван Михайлов - Председател на Управителния Съвет на „Аутомотив Клъстер България";
•Ивайло Славов - Главен изпълнителен директор и член на Консултативния съвет на DIGITALL;
• Матиас Пройс - Изпълнителен директор на Next e.Go Bulgaria.

Програмата на събитието включва и представяне на дейността на Българска агенция за инвестиции в качеството ѝ на институция, която подпомага компаниите в процеса на стартиране, инвестиции и развитие на бизнеса в България. Като част от събитието е предвидено провеждането на индивидуални разговори с представители на бизнес средите, проявяващи интерес към инвестиране в България.
Гости на събитието ще са водещи компании от секторите автомобилостроене, машиностроене и информационни технологии.

Форумът е част от проект № BG16RFOP002-2.006-002 „Утвърждаване на България,като успешна инвестиционна дестинация" с бенефициент Българска агенция за инвестиции, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП", процедура чрез директно предоставяне - BG16RFOP002-2.006 „Позициониране на България като позната и предпочитана дестинация за инвестиции чрез подкрепа дейността на БАИ".