Хърватия ще получи още 9 милиарда евро от ЕС
Секция: СВЯТ
30 Септември 2022 10:58
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Хърватия ще получи още 9 милиарда евро от ЕС

/КРОСС/ Европейският комисар по въпросите на сближаването и реформите Елиза Ферейра и хърватската министърка на регионалното развитие и фондовете на ЕС Наташа Трамишак подписаха на специално заседание на правителството в четвъртък Споразумение за партньорство между Европейската комисия и Република Хърватия, което позволява страната да използва безвъзмездно девет милиарда евро от фондовете на ЕС до 2027 г.

В рамките на споразумението за партньорство с Европейската комисия Хърватия ще получи общо 9 милиарда евро средства за политиката на сближаване за периода от 2021 г. до 2027 г. - за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване на своите региони, както и за зеления и дигиталния преход в икономиката.

От деветте милиарда 2,56 милиарда евро са предназначени за „смекчаване на последствията, предизвикани от климатичните промени", 2,5 милиарда за „работни места и равенство", 1,74 милиарда ще бъдат инвестирани в „иновативна и интелигентна икономика", а 1,34 милиарда евро са за сектор „Транспорт" .

Премиерът Андрей Пленкович каза пред журналисти, че стойността на споразумението от девет милиарда евро представлява 17 процента от хърватския БВП и че заедно с други източници на финансиране Хърватия разполага с 25 милиарда евро за развитие през следващото десетилетие. Според него балансираното развитие е един от основните компоненти на политиката на хърватското правителство, а от решаващо значение е и всички части на Хърватия да имат еднакви възможности за развитие.

От своя страна министърът на регионалното развитие и фондовете на ЕС Наташа Трамишак каза, че споразумението отваря много възможности за трансформация на обществото и е възможност за укрепване на хърватските региони, особено по-слабо развитите, и обяви инвестиции в районите Лика, Горски Котар, Бановина, Далмация, Славония и Северна Хърватия.

Европейският комисар Елиза Ферейра оцени, че споразумението между ЕС и Хърватия е „много повече от пари" и представлява това, което Хърватия иска да бъде, положителен момент в живота на страната, път за инвестиции и балансирано развитие, за дигитализация на икономиката и превръщане на Хърватия в „по-зелена".

Първите покани за участие в конкурси в рамките на многогодишната финансова рамка за периода от 2021-2027 г. се очакват до края на тази година, а кандидатстването ще започне в началото на 2023 г. Средствата от новия пакет могат да се използват до 2030 г.