Евростат: Потребителските разходи на българските домакинства са достигнали предпандемичните нива
Секция: ИКОНОМИКА
20 Януари 2023 17:45
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Евростат: Потребителските разходи на българските домакинства са достигнали предпандемичните нива

/КРОСС/ Разходите за потребление на домакинствата в Европейския съюз са се увеличили с 4,2% през 2021 г. в сравнение с 2020 г., но все пак са били с 4,1 на сто по-ниски спрямо нивата, отчетени преди пандемията - през 2019 г., сочат най-новите данни на европейската статистическа агенция Евростат, публикувани днес.

В България разходите за потребление на домакинствата са се повишили с 9,7% през 2021 г. спрямо предходната година. Страната ни се нарежда на 6-тото място в ЕС по най-голям ръст на показателя, с което отбелязва и възстановяването на нивата на потребителските разходи от 2019 г. През 2020 г. потребителските разходи на домакинствата намаляха с 4,9 на сто на годишна база, докато през 2019 г. нараснаха с 5,1 на сто.

През 2021 г. в сравнение с 2019 г. България е отчела нарастване с 4,3%, като единствено Румъния (+4,7 на сто) е преди нас в ЕС по ръст на показателя.

През 2021 г. 16 от членките на Евросъюза все още не са възстановили напълно нивата на потребителски разходи на домакинствата в сравнение с предпандемичната 2019 г.

За периода 2019-2021 г. 16 държави от ЕС отчитат намаление на разходите на домакинствата, а най-голям е бил спадът в Малта (-14%), следвана от Испания (-9,7 на сто), Австрия (-8,4%), Португалия (-6,8%) и Италия (-6,7 на сто).

На другия край на скалата сред страните с най-голямо увеличение на разходите за потребление са били домакинствата в Румъния (+4,7%), България (+4,3%), Литва (+3,5%), Естония (+3,1%) и Швеция (+2,8%).