"Син флаг" за Албена
Секция: Туризъм
17 Май 2023 15:30
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
"Син флаг" за Албена

/КРОСС/ Устойчивото управление на плажната ивица във ваканционно селище "Албена" бе отличено от програма "Син флаг", съобщиха от "Албена" АД.

В края на миналата седмица международно жури излъчи най-добрите практики за управление на плажните зони в света в две основни направления - икономия и управление на енергията и достъпност, като българският представител попадна в първата тройка по отношение на енергийния мениджмънт.

"Поздравяваме екипа на ваканционно селище "Албена" за постигнатия висок резултат в световното класиране, но най-вече за това, че мерките, които прилага, отнасящи се до разумно управление на енергията, са успешни и дават забележителни резултати", каза Станимир Георгиев - председател на управителния съвет на Българско движение "Син флаг". Той допълни, че отличените най-добри практики ще бъдат популяризирани чрез каналите на световната организация, а спечелилите ще получат специален сертификат.

Като основна мотивация за присъждането на наградата е изтъкната цялостната концепция за управление на компанията, изразена във възприетата през 2017 г. Стратегия за устойчиво развитие. Акцент е поставен върху дейностите по изграждане на соларни централи за производство на електроенергия и затопляне на битова вода; производството на биогаз от биоразградими отпадъци от основната дейност; инвестициите в електромобилност; природосъобразното отношение към природата, в т.ч. резерват "Балтата"; вътрешните системи за разделно събиране на отпадъците; интегрирането на изворната минерална вода в цялостната верига на консумация; производството на плодове, зеленчуци и месо, както и производни на тях хранителни продукти.

Ваканционно селище "Албена" е носител на отличието "Син флаг" от 1996 година.

През януари служебният министър на туризма Илин Димитров изтъкна амбицията на ведомството за това лято да има удвояване на броя на плажовете със син флаг.

Осемнадесет плажа и едно яхтено пристанище постигнаха световния стандарт "Син флаг" в България за 2022 година.

Програмата "Син флаг" е доброволна сертификационна процедура за плажове и яхтени пристанища, управлявана от международната Фондация за екологично образование (Foundation for Environmental Education - FEE) - неправителствена организация, в която членуват национални организации от над 70 държави от цял свят. Неин представител за България е Българското движение "Син флаг".

Стартирала като европейска инициатива само в десет държави през 1987 година в партньорство между Фондацията за екологично образование и Европейската комисия, кампанията "Син флаг" обхваща вече около 50 държави от Европа, Северна и Южна Америка, Азия, Африка и Океания, като поощрява чисти и сигурни плажове и яхтени пристанища и образова цялото общество да опазва околната среда по крайбрежието, като допринася, както със своето доброволно участие в екологични инициативи, така и с ежедневното си поведение. Програмата "Син флаг" обединява туристическия и екологичен сектор на местно и национално ниво.

Благодарение на Българското движение "Син флаг" сини флагове се веят по българските плажове от 1995 година, когато е награден първият плаж в България - този на Слънчев бряг. Тъй като Българско Движение "Син флаг" е първата организация-член извън Обединена Европа още от 1993 година, това е и първият флаг извън тези страни, като с приемането на България, Фондацията за екологична образование за първи път се отваря и за други страни.

Самата награда "Син флаг" е най-утвърденият еко-етикет и стандарт в туризма, с който са удостоени над 4000 плажове и яхтени пристанища в цял свят, сред които и тези на изявени български курорти.

За да го заслужат, управляващите на плажовете и марините и хората, които ги посещават, трябва да изпълнят редица критерии, свързани с качеството на морската вода, екологичната информация и екологично образование, безопасността, услугите и удобствата.

Сертифицирането по Програмата "Син флаг" е шанс плажовете и марините да сверят политиката си на управление със световните стандарти, да се сравнят с подобни курорти, да докажат на всички, че отговарят на високите изисквания на световния еко етикет "Син флаг". Участието в "Синия флаг" е доброволно и зависи главно от инициативата и амбицията на концесионерите. Във всички страни-членки на Фондацията за екологично образование, освен че Програмата се ползва със сериозната национална и общинска подкрепа, както и с тази на бизнеса, участието в нея представлява въпрос на престиж и съревнование между курортите, общините и регионите, кой предлага екологосъобразно управлявани плажове и туристически услуги с най-висок стандарт, отчитан по броя на присъдените световни награди.