Световен ден на пчелите: Колко кошера има в България и коя държава произвежда най-много мед
Секция: ЛЮБОПИТНО
20 Май 2023 11:21
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Световен ден на пчелите: Колко кошера има в България и коя държава произвежда най-много мед

/КРОСС/ България заема важно място в пчеларството в Европейския съюз, като северният централен регион на страната се нарежда на четвърто място в ЕС по отношение на броя на пчелните кошери през 2020 година. Това показва значителното участие на България в производството на мед и опрашването на растенията в региона.

Световният ден на пчелите, който се отбелязва на 20 май, е важна инициатива, която се стреми да привлече вниманието към ролята на пчелите и опрашването, което те извършват. Пчелите играят критична роля за екосистемата и селското стопанство, като са отговорни за опрашването на множество растителни видове, включително и много от земеделските култури.

Въпреки че България разполага с голям брой пчелни кошери, е важно да се обърне специално внимание на запазването на пчелните популации и борбата срещу загубата на пчелините. Промените в околната среда, използването на пестициди и други фактори могат да имат отрицателно въздействие върху пчелните колонии и опрашването като цяло.

В България, както и в другите части на Европейския съюз, се предприемат множество усилия за защита на пчелите и развитие на устойчивото пчеларство. Законодателството и програмите за субсидиране на пчеларството играят важна роля в насърчаването на отговорното пчеларство и запазването на пчелните колонии. За да се гарантира бъдещето на пчеларството, е необходимо да се насърчава разнообразието на пчелните популации и да се осигурят подходящи места за хранене и гнездене на пчелите.

В световен мащаб, Китай се издига като водещ производител на мед, според данните от най-новия доклад на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (FAO). През 2021 година страната постигна впечатляващ резултат от почти 500 000 тона натурален мед, което надминава количеството на всяка друга държава. Този факт обаче е придружен от шумни твърдения, особено от страна на Индия, че Китай добавя захарен сироп към своя мед, заради по-лесния и по-евтин начин на производство.

Индийската медна индустрия, на свой ред, се нарежда на шесто място в топ класацията с около 66 000 тона мед, произведени през 2021 година. Въпреки че Индия е значим производител, тук се повдигат съмнения за качеството на китайския мед, предоставян на световния пазар. Няколко национални и международни наблюдатели се съмняват в естествените свойства на китайския мед и предполагат наличието на добавки в неговия експортен дял.

Следващите страни в топ класацията на производителите на мед са Турция, Иран и Аржентина, които заемат второ, трето и четвърто място съответно. Въпреки че тези страни не достигат прага от 100 000 тона мед, те имат значително участие в световното производство. Съединените щати са деветият най-голям производител със 57 000 тона мед.

За да се осигури качествен мед на световния пазар, е от съществено значение да се провеждат стриктни контроли и регулации върху производството и износа на мед. Това ще гарантира на потребителите достъп до натурален и безопасен продукт, който да отговаря на високите стандарти за качество и безопасност. Организациите и агенциите, отговорни за регулирането на пчеларството и медопроизводството, трябва да работят в тясно сътрудничество с пчеларите, за да гарантират съответствие със зададените стандарти.

За България, като важен играч в пчеларството в Европейския съюз, е необходимо да се продължат и засилят усилията за запазване на пчелните популации и опазване на биоразнообразието. Специално внимание трябва да се обърне на опазването на местата, където пчелите намират храна и гнезда, както и на намаляването на употребата на вредни пестициди. Информационни и образователни кампании могат да повишат осведомеността на обществото за важността на пчелите и да насърчат устойчивото пчеларство.

Световният ден на пчелите е възможност за по-широко разпространение на информацията за значимостта на пчелите и важността на опазването им. Той трябва да служи като първа стъпка към по-силно ангажиране на всички заинтересовани страни - пчелари, правителства, организации и потребители - в борбата срещу загубата на пчелините и насърчаването на устойчивото пчеларство.

За да се осигури бъдеще за пчеларството и опрашването, трябва да се отдели необходимото внимание и ресурси за запазване на пчелните популации и биоразнообразието. Само чрез съвместни усилия и ангажираност можем да гарантираме, че пчелите ще продължат да играят важна роля за екосистемата и устойчивото развитие на селското стопанство.