НС задължи правителството да представи доклад за всички действия по предоговаряне на Плана за възстановяване
Секция: БЪЛГАРИЯ
02 Юни 2023 12:05
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
НС задължи правителството да представи доклад за всички действия по предоговаряне на Плана за възстановяване

/КРОСС/ Със 199 гласа "за", 5 "против" и 5 "въздържал се" Народното събрание (НС) задължи Министерския съвет да представи доклад за всички планирани, предприети и извършени действия по изпълнението на решението на предишния парламент за предоговаряне на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в част енергетика.

Докладът трябва да бъде изготвен и внесен в НС в срок до 15 работни дни от приемане на настоящото решение, решиха депутатите.

Според приетото днес решение докладът, който ще изготви МС, трябва да включва хронологично представяне на предприетите стъпки от МС, чрез служебния вицепремиер по управление на европейските средства и служебния министър на енергетиката, съобщи БТА. Трябва да са включени всички срещи, разговори, предложения, планове, проекти и решения, свързани с преговорния процес, заедно с цялата съпътстваща документация към тях за срока от 12 януари 2023 г. до изготвяне на доклада, както и цялата налична кореспонденцията с Европейската комисия в този период, свързана с изпълнението на решението на предишното НС. В доклада следва да има информация и за всички изработени и/или в процес на изработка проекти за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници заедно с цялата съпътстваща документация към тях, свързани с територията на комплекс „Марица Изток", заложени като условие за предоговаряне на ПВУ, поставено от ЕК.

Парламентът задължи МС в доклада да предостави и информация за всички документи, изготвени и свързани с евентуално изграждане на фотоволтаични системи и/или индустриални паркове в имоти собственост на „Мини Марица Изток" ЕАД и които се използват за въгледобив, както и за решения и/или проекти на решения на ресорните министерства, свързани с разпореждане на недвижими имоти и/или изпълнение на задълженията на „Мини Марица Изток" ЕАД по сключения през 2005 г. концесионен договор.

Докладът, който трябва да бъде внесен в парламента, следва да съдържа и информация относно списък с наименованията на фирми, с които са осъществявани срещи-разговори във връзка с осъществяване на инвестиционни проекти за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници на терени, находящи се в Източномаришкия басейн, както и резултатите от проведените разговори, в това число и сключени под каквато и да е форма договори или поети писмени ангажименти, както и информация за всички изработени и предоставени на ЕК проекти, заедно с цялата съпътстваща документация, свързани с плана REPowerEU.

Депутатите удължиха работното си време до изчерпване на законодателната част от приетата програма за тази седмица. От дневния ред отпадна предвиденият за днес парламентарен контрол.