Борислав Сарафов разпореди проверка на "делата на трупчета"
Секция: БЪЛГАРИЯ
22 Юни 2023 16:51
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Борислав Сарафов разпореди проверка на "делата на трупчета"

/КРОСС/ Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов разпореди да се извърши проверка на действията по разследване на неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и от членове на Министерския съвет.

Проверката ще обхване и дела за престъпления по глава Първа от особената част на Наказателния кодекс - престъпленията против Републиката.

Екип от осем прокурори от Върховната касационна прокуратура ще установява спазен ли е принципът за случаен подбор за разпределение на делата, каква е срочността и ритмичността на разследванията, действали ли са своевременно наблюдаващите прокурори при упражняване на своите правомощия по ръководство и надзор по досъдебните производства, взетите по отношение на обвиняемите лица мерки за процесуална принуда и др.

Ще бъдат проверявани две групи дела - неприключените досъдебни производства и спрените досъдебни производства. Това налага да се проверят основанията за спиране на делата и периода на спиране.

Докладът от проверката следва да бъде представен в срок до 07.08.2023 г. Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на Мария Павлова, заместник на главния прокурор.