УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември
Секция: БЪЛГАРИЯ
14 Септември 2023 17:42
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
УНСС открива академичната 2023/2024 учебна година на 18 септември Тържественото откриване на новата академична 2023/2024 учебна година в УНСС ще се състои на 18-ти септември от 10.00 часа в аула „Максима“. 

/КРОСС/ Церемонията ще бъде открита от министърът на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков.
Официалното откриване ще се предава онлайн на сайта и във Фейсбук профила на университета.

Според ректора проф. д-р Димитър Димитров на прага на новата академична година УНСС може да се похвали с изключително успешна кандидатстудентската кампания със силен акцент върху дигитализацията, онлайн кандидатстването и онлайн записването. В хода на кампанията се проведоха много срещи с общини и училища, организирани бяха Дни на отворените врати, проведоха се предварителни матури и състезания в УНСС. Броят на кандидат-студентите е нараснал с около 20%, което е своеобразен връх за последните години. Всички бройки в държавния план-прием за бакалаври в 53 специалности и специалност „Право" за образователно-квалификационна степен „магистър" след средно образование бяха запълнени.

От тази година университетът реализира първите съвместни програми в България между два университета по новия Закон за висше образование - в случая с Тракийския университет (ТрУ). Сериозен брой млади хора кандидатстваха в съвместните програми и проявиха голям интерес да учат в новите специалности „Киберсигурност и електронно управление" и „Компютърна обработка и анализ на данни".

УНСС ще посрещне своите възпитаници в уютна и реновирана учебна среда и материална база. В момента се работи по модернизацията и цялостното обновяване на Библиотеката на университета.

По линия на студентските общежития, УНСС има общо 12 блока и предлага близо 5000 места. По голямата част от студентските общежития са напълно реновирани. 70% от цялата база е обновена, санирана, сменена е дограмата, изградени са нови сервизни помещения. Останалите 30 % от базата, а именно блок № 9, 40А и 38 са санирани и със сменена дограма. Университетът ще участва в новата програма на МОН за отпускане на целеви средства за основен ремонт отвътре именно на тези три общежития.

В два блока със собствени усилия УНСС изгради модерни детски стаи - в блок 53Б, където има 11 деца и в 55Г, където децата са 27. Направена е и нова читалня в 53Б с wi-fi, както и библиотека с учебници и книги, оставени от бившите студенти.

УНСС вече разполага и с кабинет за долекарска помощ. Кабинетът е снабден с всичко необходимо за първа долекарска помощ - апарат за кръвно и изследване на кръвна захар, медикаменти от първа необходимост, има на разположение и спешен шкаф за първа помощ.

УНСС е един от първите университети в България, които обръщат сериозно внимание на внедряването на зелената енергия, и първият, който подписа договор и изгради фотоволтаична инсталация за производство на независима и по-евтина електроенергия. Финансирането на проекта е по ЕСКО договор с „Прострийм груп" и е за близо 3 милиона лева. При този тип договор, университетът не плаща сумата за изпълнение на обществената поръчка, а разходите се изплащат през цената на електроенергията. Двата фотоволтаични парка в УНСС са изградени върху покрива на университета и новоизградения модерен закрит паркинг. Фотоволтаичната инсталация ще покрие 50 % от необходимата електроенергия на университета, на годишна база.

Изграждането на системата за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) е част от политиката на университета. УНСС е институция, ангажирана с устойчивостта и това е още една голяма стъпка към превръщането на университета в „зелен" университет. Предприети са и редица други мерки за енергийна ефективност. Спортният комплекс „Бонсист" на УНСС се сдоби със система за енергоспестяващо интелигентно осветление. Общата стойност на проекта е 120 000 USD, осигурени в по-голямата си част от Асоциацията за информация за околната среда в Тайван (TEIA) по силата на договор с УНСС за изпълнение на проект за интелигентно осветление, пестене на енергия и преход към здрава планета и нов дигитален свят. В изпълнение на програмата за енергийна ефективност в УНСС, в момента се изгражда система „Умен дом", която ще позволи икономия на до 40 % на изразходваната енергия от електро и топлопреносната системи на университета.
Програмата по откриването на академичната учебна година на УНСС включва разнообразни събития.

В 10.00 часа в аула „Максима" ще се проведе официална церемония по случай откриването.

В 11.00 часа ще бъдат поднесени венци на паметника на проф. Стефан Бобчев - основател и първи ректор на УНСС.

От 12.00 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и катедрите по специалности.

От 13.00 часа ще бъде открит барелеф на проф. д.ик.н. Михаил Динев, ректор на УНСС в периода 1989-1990 г., дългогодишен преподавател и ръководител на катедра „Финансов контрол" и декан на Финансово-счетоводния факултет от 1998 до 2000г.

В първия учебен ден се открива и IX годишна научна конференция „Инфлацията 2022 - обстоятелства, предизвикателства, въздействие" (9th Annual Scientific Conference on the Inflation 2022 - Circumstances, Challenges, Impact). Приветствия към форума ще отправят ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, подуправителят на БНБ доц. д-р Петър Чобанов, проф. д.ик.н. Николай Неновски, член на УС на БНБ, преподавател в университета „Жул Верн", Франция и УНСС и проф. Д-р Татяна Хубенова-Делисивкова, председател на Съюза на икономистите в България.

Учебните занятия със студентите на 18.09.2023 г. да започнат след 14:00 часа по обявеното разписание.
Залите, в които ще се състоят срещите с първокурсниците, са както следва:

ОБЩОИКОНОМИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалности „Икономика", „Икономика с преподаване на английски език" и „Макроикономика" - зала В 2005 - доц. д-р Ивайло Беев
Специалности „Икономика на човешките ресурси" и „Застраховане и социално дело" - зала В 2006 - проф. д-р Маргарита Атанасова
Специалности „Икономическа социология и психология" и „Социология" - зала 408 К - проф. д-р Георги Петрунов
Специалност „Политическа икономия" - зала А 3009 - проф. д.н. Пенчо Пенчев

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ

Специалност „Финанси" - зала В 2009 - проф. д-р Пресияна Ненкова
Специалности „Счетоводство" и „Финанси и счетоводство с преподаване на английски език" - зала В 2007 - проф. д-р Снежанка Башева
Специалност „Финансов контрол" - зала 107 К - доц. д-р Даниела Въткова - Милушева

ФАКУЛТЕТ „УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ"

Специалности „Маркетинг", „Стратегическо планиране" и „Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език" - зала 102 К - проф. д-р Красимир Маринов
Специалност „Бизнес администрация" - зала 303 К - проф. д-р Надя Миронова, гл. ас. д-р Ивайло Илиев
Специалност „Публична администрация" - зала 211 К - доц. д-р Деница Горчилова
Специалност „Регионално развитие" - зала 311 К - доц. д-р Георги Николов

ФАКУЛТЕТ „ИКОНОМИКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА"

Специалност „Търговия и продажби" - зала 110 К - доц. д-р Силвия Терезова
Специалност „Икономика на транспорта и енергетиката" -зала А 3006 - проф. д-р Христина Николова
Специалност „Бизнес логистика" - зала В 2023 - проф. д-р Мирослава Раковска
Специалност „Икономика на отбраната и сигурността" - зала 308 К - проф. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Нончо Димитров
Специалности „Медии и журналистика" и „Медия икономика" - зала А 4005 - доц. д-р Стела Ангова
Специалност „Международен туризъм и икономика" от 16:00 ч. среща с гости от туристическия бизнес - зала „Научни съвети" 2032 А - проф. д-р Мариана Янева

ФАКУЛТЕТ „МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"

Специалности „Международни икономически отношения" и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език" - зала А 5004 - доц. д-р Васил Петков
Специалности „Международни отношения" и „Европейска политика и икономика" - зала В 2015 - доц. д-р Пламен Ралчев
Специалност „Политология" - зала 108 К - доц. д-р Блага Благоева

ФАКУЛТЕТ „ПРИЛОЖНА ИНФОРМАТИКА И СТАТИСТИКА"

Специалности „Бизнес информатика и комуникации" и „Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език" - зала А 2030 - доц. д-р Александрина Мурджева
Специалност „Анализ на бизнес данни със специализиран софтуер" - зала В 2013 - доц. д-р Александър Найденов
Специалности „Киберсигурност и електронно управление" и „Компютърна обработка и анализ на данни /DATA SCIENCE/" - зала 309 К - доц. д-р Росен Кирилов, доц. д-р Нончо Димитров

БИЗНЕС ФАКУЛТЕТ

Специалности „Индустриален бизнес", „Бизнес икономика" и „Бизнес икономика и мениджмънт с преподаване на английски език" - зала 403 К - проф. д-р Николай Щерев
Специалност „Предприемачество" - зала А 3008 - доц. д-р Костадин Коларов
Специалности „Аграрен бизнес" и „Екоикономика" - зала 411 К - проф. д.ик.н. Юлия Дойчинова
Специалност „Мениджмънт на недвижимата собственост" - зала А 4007 - проф. д-р Георги Забунов
Специалности „Творчески индустрии и бизнес" и „Интелектуална собственост и бизнес" - зала В 2019 - проф. д-р Мария Маркова

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Право"
зала 203 К - доц. д-р Захари Торманов
зала 208 К - доц. д-р Мирослав Димитров

За студентите дистанционна форма на обучение откриваща  среща-инструктаж ще се проведе на 30.09.2023 г. (събота) от 09.00 часа. Линкът към срещата ще намерите в разписанието Ви.
Откриването на академичната 2023/2024 учебна година в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в гр. Хасково ще се проведе на 30.09.2023 г. (събота) от 11.00 часа.