Да говориш много и да...
Секция: Мисли и цитати
18 Септември 2023 06:13
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Да говориш много и да...

/КРОСС/  Да говориш много и да кажеш много, не е едно и също нещо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Софокъл