Най-често срещаните химикали-замърсители във водата
Секция: Здраве
19 Септември 2023 19:38
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Най-често срещаните химикали-замърсители във водата

/КРОСС/ Колко безопасна е чешмяната вода? Това е въпрос който все повече тревожи не само експертите в почти всички страни в Европа, но и потребителите. Според доклад на Европейската агенция по околна среда за 2021 г. едва 44% от повърхностните води са в добро екологично състояние. При подземните води в Европа, осигуряващи голяма част от питейната вода в повечето страни, положението е по-добро, като 75% от тях са в добро състояние, но изследванията продължават да откриват химикали, причиняващи различни болести, в чешмяната водата. И въпреки, че доста хора взимат допълнителни мерки като се опитват да пречистват водата от чешмата, използвайки кани с филтри и филтриращите системи, все още не е ясно каква е тяхната ефективност, особено когато става въпрос за химикали и тежки метали.

„Водата изпълнява незавидната задача да пренася замърсителите, отделяни във въздуха и почвата, а в някои случаи тя е също крайната дестинация на произвежданите от нас отпадъци и замърсители. За някои от намиращите се в чешмяната вода химически замърсители не са установени допустими норми, други изобщо не подлежат на контрол. Трудно е да се определи колко вредно е дадено вещество. Зависи както от количеството, така и от продължителността на излагане. Някои химикали се натрупват в телата ни", споделя доц. д-р Гана Гечева, еколог, заместник-декан на Биологически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски".

Сред замърсяващите химикали в чешмяната вода са полиароматните (полицикличните) въглеводороди - голяма група органични съединения с малка водоразтворимост. Образуват се в най-голяма степен при непълно горене на въглища и дизелово гориво. Съдържат се също в катрана и асфалта. Основният проблем е, че подобно на тежките метали, те са широко разпространени. Тези съединения се усвояват от организма главно чрез дихателната система, но могат да попаднат в тялото и чрез водата и храната. Те са силно токсични и канцерогенни.

Ендокринните разрушители (или ендокринно нарушаващи химикали) пък имитират или пречат на нормалното действие на хормоните в организма. Използват се в широк спектър от продукти и материали, в козметиката, пестицидите и промишлените разтворители. Диоксините и синтетичните пестициди, които се отделят в околната среда, попадат в почвата и плитките подпочвени води, което води до риск питейната вода да бъде замърсена. Добре познат ендокринен разрушител е веществото бисфенол А (ВРА), който често се използва за добавки в пластмасовите изделия за многократна употреба. Трябва да отбележим, че пластмасовите изделия от РЕТ - като бутилки за вода и чинии, вилици, лъжици, чаши и кутии, които са за еднократна употреба не съдържат ВРА. PET е и единствената пластмаса в света, която позволява една опаковка да бъде рециклирана напълно. Ето защо това е единствената пластмаса отбелязана със символа #1 върху опаковката, което я прави лесно разпознаваема. Бутилираните изворни и минерални води са и единствените с гаранция за чистота, защото обикновено се бутилират директно от дълбочинен източник и не се обработват допълнително, както се прави с трапезната вода.

Ендокринните разрушители могат да причинят широк спектър от здравословни проблеми. Те влошават качеството на спермата и съответно фертилитета, нарушават функционирането на щитовидната жлеза, надбъбречните жлези и панкреаса. Ендокринните разрушители могат да увеличат риска от затлъстяване, диабет и други метаболитни заболявания.

Пример за по-рядко срещано вредно вещество е диоксан, който се добавя към промишлените разтворители, за да ги направи по-стабилни. Диоксанът се използва при химическо чистене, както и в охлаждащи течности за автомобили. Той се разтваря лесно във вода, което може да доведе до по-бързо и силно замърсяване на подпочвените води. Диоксанът се смята за потенциално канцерогенно вещество.

Друг замърсител е веществото MTBE, което се добавя към бензина като заместител на оловото. В редица американски щати употребата му е забранена, защото е установено, че има негативен ефект върху питейна вода.

Хром-6 е друг химикал, който според експерти представлява сериозен проблем. Това вещество представлява форма на хрома и се използва в покрития, дървесни консерванти, черен катран, използван в железопътните вагони и кораби, и в електрическите стълбове. Хром-6 се свързва с повишен риск от рак на белия дроб и множество респираторни заболявания.

Най-често срещаното замърсяване на почвата и водите е с тежки метали като олово, живак, цинк, никел, хром, кадмий, арсен и мед. Ако те се озоват в човешкото тяло, могат да доведат до различни видове здравословни проблеми и увреждане на органите, сред които анемия, астма, намален фертилитет, рак на белия дроб и кожата др.

Ако тежките метали се намират в горния слой на почвата, е възможен директен контакт с тях, като например докато децата играят в парка. Също така ги вдишваме, когато са прикрепени към прахови частици. Възможно е да ги поемем чрез зеленчуци или продукти като яйцата, тъй като растенията и животните абсорбират сдържащите се в почвата или водата тежки метали.