Хинков: Само за 3 месеца са получени 65 сигнала за недостиг на медикаменти
Секция: Интервюта
26 Септември 2023 14:48
Моля, помислете за околната среда, преди да вземете решение за печат на този материал.
Вашата Информационна агенция "КРОСС".

Please consider the environment before deciding to print this article.
Information agency CROSS
Хинков: Само за 3 месеца са получени 65 сигнала за недостиг на медикаменти

/КРОСС/ "Причините за това са сложни и многопластови. ЕК ги свързва най-често с производствени проблеми, несъответстващи пазарни квоти и незаконна търговия". Това каза здравният министър проф. Христо Хинков по време на брифинг във връзка с липсващите лекарства на пазара.

По думите му не без значение е и геополитическото измерение на този недостиг.

"За всички е ясна и зависимостта на ЕС от производствени суровини, които най-често се доставят от Индия и Китай", каза той.

Хинков обяви, че за да се справим с проблема на национално ниво са били приети промени в Закона за лекарствените продукти и създаването на система за проследяване и анализ на лекарствени продукти.

"Само за три месеца настоящото ръководство на министерството е разгледало над 65 сигнала от граждани, лечебни заведения и медии относно недостиг на различни медикаменти", каза той.

Министърът отбеляза, че екипът ми е предложил различни варианти и решения за всеки отделен казус, като ускорена доставка след провеждане на разговор между Министерството на здравеопазването и притежателя на разрешението за употреба.